News

Spoločnosť HULEC PARKET, ako aj s obchodnými partnermi firmy DEVA, prezentovala svoju rozsiahlu ponuku aj na výstave Designblok v Pražských Holešovicich, kde bol pavilón orientovaný na kultúrne pamiatky. Tam sme mohli prezentovať naše úspešne výsledky, ktoré sme dosiahli pri obnove kaštieľa Halič.