News

V roku 2001 sme sa zúčastnili na veľtrhu CONECO v Bratislavskej Inchebe, kde sme prezentovali našu najnovšiu prácu a technológie.